Vstupné:

Theatrum mundi Kuks prohlídka doporučená od 10 let (nevhodné pro diváky se sníženou pohyblivostí): 150 Kč

Expozice Braunova socha loutkou děti do 3 let zdarma, nad 3 roky: 60 Kč

Adresa:

Comoedien-Haus Kuks,
544 43 Kuks 51

O Galerii
  /  O Galerii

Sporckovy Lázně Kuks byly, jsou a budou Theatrum. Divadlem světa, přírody a umění i divadlem na divadle. Již v roce 1697 lázeňské hosty bavil kočovný loutkář Johann Christoph Neumann s marionetou „Polizinello“, neapolským Pulcinellou, předchůdcem německého Kasperle a českého Kašpárka. Comoedien-Haus v Kuksu byl od roku 1702 svědkem činoherních představení německých profesionálních hereckých společností jako zdroj zábavy a poučení pro lázeňské hosty od nemocných poddaných až po vysokou evropskou šlechtu.

Galerie loutek Jiřího Nachlingera sídlí v památkově chráněném objektu č.p. 51 pod vinohradem v Kuksu. Tato replika Šporkova divadla, tzv. Comoedien-Haus, plnila od roku 2002 funkci sezonního divadla a domovské scény souboru Geisslers Hofcomoedianten, který v Kuksu vznikl. Teprve nedávno (2020) se však stala také Galerií loutek Jiřího Nachlingera s celkem 50 autorskými díly podle Braunových sochařských předloh. Stálá výstava Braunova socha loutkou s divadelním barokním vozem Carro Commediale je součástí nového rozměru Kuksu a vzdává hold barokní kukské sochařské a loutkářské tradici z konce 17. a 1. třetiny 18. století. Je originálním propojením a vyvrcholením dosavadních badatelských, památkářských, uměleckých i poutnických návratů do jedinečné perly baroka – Kuksu, jak pro domácí tak pro zahraniční návštěvníky od dětí po prarodiče. Galerie loutek svým programem přímo rozvíjí patronát UNESCO (2016) nad českou loutkářskou tradicí. Vedle výstavy nabízí loutkové divadlo pro děti i dospělé a je jednou ze scén každoročního multižánrového festivalu THEATRUM KUKS.

Projekt inicioval Stanislav Bohadlo, majitel objektu, otec myšlenky a neúnavný propagátor barokního umění, který dnes navazuje na bohatou kulturní tradici Kuksu.

Galerii loutek provozuje Theatrum Kuks z.s., pořadatel stejnojmenného festivalu s trvalou záštitou Královéhradeckého kraje, držitel evropské značky kvality EFFE Label a partner českého kulturního networku Nová síť.